Sponsoren

Reineke Schermer, Programmamanager Vriendenloterij fonds: 'Wij geloven in een wereld waarin iedereen meedoet. Daarom steunen we sociale ondernemingen die ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee kunnen doen. ZOdIEZiJN is hiervan een prachtig voorbeeld.”

Rabobank Foundation is het maatschappelijke fonds van de Rabobank Groep en helpt kansarme mensen in Nederland bij hun economische en sociale zelfredzaamheid. Dit doen we door hen toegang te geven tot educatie en financiën, werk en sociale participatie via sport en cultuur. Wie zelf wil investeren in de eigen toekomst krijgt de kans zich te ontwikkelen en zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. We richten ons hierbij op mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. We bereiken onze doelgroep via landelijk georiënteerde maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen. Op het gebied van arbeidsparticipatie richten wij ons met name op sociale ondernemingen waarbij het sociaal ondernemen een specifieke aanpak vergt. We helpen organisaties die er bewust voor gekozen hebben hun sociale doelstellingen met bedrijfseconomische doelstellingen te verenigen, om een financieel gezonde exploitatie te realiseren. Sociaal ondernemen betekent dat er gewerkt wordt met mensen die door omstandigheden een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Sociale ondernemingen die zich lokaal of regionaal hebben bewezen en op basis van een realistisch businessplan kunnen en willen doorgroeien naar een landelijke dekking, kunnen voor financiële steun aankloppen bij Rabobank Foundation. Vandaar dat Rabobank Foundation graag bereid is Stichting ZOdiEZiJN financieel te ondersteunen en de ontwikkeling en opstart van het landelijke label “Mooi door mij”, een exclusieve goed vormgegeven cadeau-lijn, mogelijk te maken. De makers van ‘Mooi door mij’-producten hebben een (verstandelijke) beperking en de producten waar ze met hart en ziel aan werken geeft hen een eigen rol in onze maatschappij met waardering voor en voldoening van hun werk naar eigen vermogen. Iets wat ook heel goed past bij onze coöperatieve identiteit, “Samen sterker”.